Het DNB Sinterklaasfeest

OP DUINRELL

Voordat we weer terug zijn in ons nieuwe oude pand aan het Frederiksplein nog 1 keer Het DNB Sinterklaasfeest op een externe locatie. Dit jaar komt de Sint voor ons naar DUINRELL! En wel op zaterdag 23 november.

Programma
vanaf 09.45 uur      Aankomst op Duinrell
10.30 - 11.00 uur   Swingende SiSaSinterklaasconcert - Pietendisco
11.15 - 12.45 uur   Sinterklaasmoment* met cadeautjes

Na het gezamenlijk moment en de show kunnen alle gezinnen individueel het park bezoeken.

12:45 -16:30 uur    Bezoek alle Winterattracties
zoals de grote speeltuin, de zweefmolen, de minitrein, de Locomotion, de Kikkerachtbaan, Dragonfly en de achtbaan Falcon. Voor de allerkleinsten is ook Rick’s Avonturenburcht en Ricks Funfactory geopend.

14:00 - 14:15 uur   Pietenparade
Sinterklaas wil nog een laatste keer iedereen begroeten en zwaait vrolijk naar alle kinderen. Hij trekt door het park met zijn eigen Parade! Zwaai terug naar Sinterklaas, die samen met Sita op de trein staat, terwijl onder andere de Politie Porsche en de vrolijke pieten op hun stepjes meerijden.

Het Sinterklaasfeest is uitsluitend voor (klein)kinderen van 3 t/m 8 jaar

We begrijpen dat deze locatie uitnodigt om er een leuke dag van te maken met het hele gezin. Ze zijn ook van harte welkom. Echter is het feest voor de doelgroep kinderen en max 2 begeleiders gratis. Voor de overige gezinsleden wordt een bijdrage gevraagd.

Bij inschrijven graag alle gevraagde info volledig invullen!

Gratis ticket doelgroep kind
max 4 kinderen: Voor- en achternaam en correcte geboortedatum
Gratis ticket begeleiders
Max 2 begeleiders: graag naam van 2e begeleider vermelden
Tickets overige gezinsleden
Dit betreft gezinsleden! overige kinderen uit het gezin die niet binnen de doelgroep vallen. 

Aangepaste Huisregels voor locatie
*O&o organiseert dit feest voor de kinderen en kleinkinderen van DNB
 (nichtjes, neefjes, vriendjes en buurkinderen mogen niet komen)
* Cadeaus worden alleen tijdens het feest uitgedeeld.
* Cadeaus kunnen niet op een later tijdstip opgehaald worden.
* Ben je onverwachts verhinderd? Laat het O&o dan weten.

Let op!
Uitgifte cadeau wordt verzorgd door Duinrell. Graag duidelijk voor- en achternaam en juiste geboorte datum van kind(eren) aangeven bij inschrijving.

*Sinterklaas is ca. 15 min. aanwezig

******************************************************************

Het DNB Sinterklaasfeest 
This year Sinterklaas is coming to DUINRELL for us! On Saturday, November 23.

Program
from 9:45 a.m. Arrival at Duinrell
10:30 a.m. - 11:00 a.m. Swinging SiSaSinterklaas concert - Pietendisco
11:15 a.m. - 12:45 p.m. Sinterklaas moment* with presents
After the joint moment and the show, all families can visit the Amusementpark


12:45 - 4:30 pm Visit all the Winter attractions
such as the large playground, the swing carousel, the mini train, the Locomotion, the Frog roller coaster, Dragonfly and the Falcon roller coaster. Rick's Avonturenburcht and Ricks Funfactory are also open for the little ones.

2:00 PM - 2:15 PM Pietenparade
Sinterklaas wants to greet everyone one last time and cheerfully waves to all the children. He walks through the park with his own Parade! Wave back to Sinterklaas, who is on the train with Sita, while the Police Porsche and the cheerful Petes ride along on their scooters.

The Sinterklaas party is exclusively for (grand)children from 3 to 8 years old.

We understand that this location is inviting to a fun day with the whole family. They are also very welcome. However, the party is free for the target group of children and a maximum of 2 supervisors. A contribution is requested for the other family members. When registering, please complete all requested information!

Free ticket target group child
max 4 children: First and last name and correct date of birth
Free ticket for supervisors
Max 2 supervisors: please state the name of the 2nd supervisor
Tickets for other family members
These are family members! other children from the family who do not fall within the target group.

Adjusted House Rules for location
*O&o is organizing this party for the children and grandchildren of DNB (nieces, nephews, friends and neighbor children are not allowed to attend)
* Gifts will only be handed out during the party.
* Gifts cannot be picked up at a later time.
* Are you unexpectedly unable to attend? Then let O&o know.

Please note! The gift distribution is arranged by Duinrell. Please clearly indicate the first and last name and correct date of birth of the child(ren) when registering.

*Sinterklaas will be present for approximately 15 minutes

Bestellen

Sinterklaasfeest - kind 3 t/m 8 jaar
Datum23 nov 2024 9:45 - 16:30
Aanvang10:30
LocatieDuinrell
OmschrijvingSinterklaasfeest - kind 3 t/m 8 jaar
Beschikbaar245 stuks
Leden tickets (max. 4) gratis
Sinterklaasfeest - Begeleider (max 2)
Datum23 nov 2024 9:45 - 16:30
Aanvang10:30
LocatieDuinrell
OmschrijvingSinterklaasfeest - Begeleider (max 2)
Beschikbaar338 stuks
Leden tickets (max. 4) gratis
Sinterklaasfeest - extra gezinsleden
Datum23 nov 2024 9:45 - 16:30
Aanvang10:30
LocatieDuinrell
OmschrijvingSinterklaasfeest - extra gezinsleden
Beschikbaar292 stuks
Leden tickets (max. 4) € 25,00 per ticket
Sinterklaasfeest - parkeerkaart
Datum23 nov 2024 9:45 - 16:30
Aanvang10:30
LocatieDuinrell
AdresDuinrell 1
Plaats2242 JP Wassenaar
OmschrijvingSinterklaasfeest - parkeerkaart
Beschikbaar80 stuks
Leden tickets (max. 4) € 7,50 per ticket

Log in om een bestelling te plaatsen.

Inloggen

Telefoonnummer

020 524 27 93

Bereikbaarheid

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

09:00 - 14.00 uur


Woensdag gesloten